వెనుకకు వంగిన సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫ్యాన్

మీ సందేశాన్ని మాకు పంపండి:

మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి